กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤ

นักศึกษาโครงการ iPen และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในการปรับปรุงห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังจิตวิญาณความเป็นธรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาในโครงการ iPen-iee