สำหรับนักศึกษา

หมวด ชื่อและรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วน!!!) รับสมัครตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Design Contest: RDC 2013 อ่านต่อ
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Brand's Gen อ่านต่อ
ประกาศทั่วไป ตารางสอนภาคฤดูร้อน 2555 อ่านต่อ
ประเมินการสอนในระบบออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 อ่านต่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบปลายภาควิชา LE210 Signals and Systems อ่านต่อ
นักศึกษาใหม่ ขอเชิญเข้ากลุ่ม iPEN IEE # 3 บน Facebook อ่านต่อ